Sivil Ulydighetsaksjoner ved Førdefjorden,  2016

I Februar 2016 startet en tre uker lang sivil ulydighetsaksjon på Engebøfjellet,ved Førdefjorden, i Sogn og Fjordane. Gruveselskapet Nordic Minding hadde fått tillatelse til å starte prøveboringer, før et planlagt gruveprosjekt i fjellet. 250 milioner tonn gruveslam, skulle dumpes i Førdefjorden.

I løpet av tre uker lenket over 80 aksjonister seg fast i annleggsmaskinene, stanset prøveboringene og ble arrestert av politiet igjen, og igjen og igjen. Over 900 000 kroner ble utstedt i bøter. 

I dag er fortsatt ikke gruveprosjektet realisert. 


Using Format